పంచాంగం 17-08-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయము06:03సూర్యాస్తమయము06:37
తిథికృష్ణ షష్ఠిరాత్రి 08:30
నక్షత్రముఅశ్వినిరాత్రి 10:01
యోగముగండరాత్రి 08:59
కరణంగరజిపగలు 08:26
వణిజరాత్రి 08:30
అమృతఘడియలుపగలు 02:34నుండి04:13
దుర్ముహూర్తముపగలు 11:55నుండి12:45
వర్జ్యముసాయంత్రం 05:53నుండి07:32

సింహ సంక్రమణం ఉదయం 07:20 (సంక్రమణ ప్రయుక్త హరిపద పుణ్యకాలము సూర్యోదయాది ఉదయం 07:20 వరకు), కృతయుగాన్తశ్రాద్ధం, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- షష్ఠీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s