పంచాంగం 15-08-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయము06:03సూర్యాస్తమయము06:38
తిథికృష్ణ చతుర్థిరాత్రి 09:07
నక్షత్రముఉత్తరాభాద్రరాత్రి 09:11
యోగముధృతిరాత్రి 11:26
కరణంబవపగలు 09:54
బాలవరాత్రి 09:07
అమృతఘడియలుసాయంత్రం 04:33నుండి06:06
దుర్ముహూర్తముపగలు 12:46నుండి01:36
పగలు 03:17నుండి04:07
వర్జ్యముఉదయం 07:17నుండి08:49

బారతదేశ స్వాతంత్ర్యదినోత్సవం, శివనక్తవ్రతం, బహులావ్రతం, ప్రదోషః, ప్రధాన సంకష్టహర చతుర్థీ (చన్ద్రోదయం రాత్రి 09:15), (శ్రాద్ధతిథిః – చతుర్థీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s