పంచాంగం 12-08-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం తదుపది కృష్ణ పక్షే ప్రతిపత్తిథౌ, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయము06:02సూర్యాస్తమయము06:40
తిథిశుక్ల పూర్ణిమఉదయం 07:05
కృష్ణ ప్రతిపత్రాత్రి 03:47
నక్షత్రముధనిష్ఠరాత్రి 01:36
యోగముసౌభాగ్యపగలు 11:34
కరణంబవఉదయం 07:05
బాలవసాయంత్రం 05:26
కౌలవరాత్రి 03:47
అమృతఘడియలుసాయంత్రం 04:18నుండి05:44
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:34నుండి09:24
పగలు 12:46నుండి01:37
వర్జ్యముఉదయం 07:42నుండి09:08

సింధునదస్నానం, భార్గవ రాకా వ్రతం, యాగః, శ్రీశ్రీశ్రీ జయేంద్ర సరస్వతీ స్వామి వారి జయన్తి, (శ్రాద్ధతిథిః- ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s