పంచాంగం 11-08-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, గురువాసరే

సూర్యోదయము06:02సూర్యాస్తమయము06:41
తిథిశుక్ల చతుర్దశిపగలు 10:39
నక్షత్రముఉత్తరాషాఢఉదయం 06:52
శ్రవణంరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:07
యోగముఆయుష్మాన్పగలు 03:31
కరణంవణిజపగలు 10:39
భద్రరాత్రి 08:52
అమృతఘడియలుసాయంత్రం 06:54నుండి08:19
దుర్ముహూర్తముపగలు 10:15నుండి11:06
పగలు 03:19నుండి04:09
వర్జ్యముపగలు 10:24నుండి11:49

పద్మకయోగః (స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు), సింధునద స్నానం, హయగ్రీవావతారః, విఖనసో జయన్తి, సర్వ దేవతా పవిత్రారోపణం, అన్వాధానం, పూర్ణిమాహోమః, పూర్ణిమా పూజా, సర్వయజు శ్శాఖినాం, ఆథర్వణికానాం చ ఉపాకర్మ తదనన్తరం రక్షాబన్ధనం, శ్రవణాకర్మ/ సర్పబలిః, (శ్రాద్ధతిథిః- పూర్ణిమా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s