పంచాంగం 10-08-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయము06:01సూర్యాస్తమయము06:41
తిథిశుక్ల త్రయోదశిపగలు 02:14
నక్షత్రముపూర్వాషాఢపగలు 09:38
యోగముప్రీతిరాత్రి 07:33
కరణంతైతులపగలు 02:14
గరజిరాత్రి 12:26
అమృతఘడియలుఉదయం 06:47వరకు
రాత్రి 01:12నుండి02:37
దుర్ముహూర్తముపగలు 11:56నుండి12:46
వర్జ్యముసాయంత్రం 04:43నుండి06:08

అనధ్యాయః, పూర్ణిమా పూజా (రాత్రి పూజా), (శ్రాద్ధతిథిః- త్రయోదశీ + చతుర్దశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s