పంచాంగం 08-08-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయము06:01సూర్యాస్తమయము06:42
తిథిశుక్ల ఏకాదశిరాత్రి 08:56
నక్షత్రముజ్యేష్ఠపగలు 02:33
యోగముఐంద్రఉదయం 06:53
వైధృతిరాత్రి 03:22
కరణమువణిజపగలు 10:21
భద్రరాత్రి 08:56
అమృతఘడియలుఉదయం 06:26నుండి07:54
దుర్ముహూర్తముపగలు 12:47నుండి01:38
పగలు 03:19నుండి04:10
వర్జ్యములేదు

శివనక్తవ్రతం, సర్వేషాం పుత్రదైకాదశీ, (శ్రాద్ధతిథిః- ఏకాదశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s