పంచాంగం 06-08-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, శనివాసరే

సూర్యోదయము06:00సూర్యాస్తమయము06:43
తిథిశుక్ల నవమిరాత్రి 02:08
నక్షత్రమువిశాఖసాయంత్రము 05:46
యోగముశుక్లపగలు 12:37
కరణముబాలవపగలు 03:01
కౌలవరాత్రి 02:08
అమృతఘడియలుపగలు 09:15నుండి10:47
దుర్ముహూర్తముఉదయం 06:00నుండి07:42
వర్జ్యమురాత్రి 09:32నుండి11:03

కౌమారీపూజా, శ్రీ వేంకటేశ్వర వ్రతం, (శ్రాద్ధతిథిః- నవమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s