పంచాంగం 05-08-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, అష్టమ్యాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయము06:00సూర్యాస్తమయము06:44
తిథిశుక్ల అష్టమిరాత్రి 03:05
నక్షత్రముస్వాతిసాయంత్రము 06:32
యోగముశుభపగలు 02:47
కరణముభద్రసాయంత్రము 04:30
బవరాత్రి 03:55
అమృతఘడియలుపగలు 09:48నుండి11:23
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:33నుండి09:24
పగలు 12:47నుండి01:38
వర్జ్యమురాత్రి 11:57నుండి01:30

వరలక్ష్మీ వ్రతం, అనధ్యాయః, సంస్కారహీన దత్తావతారః, (శ్రాద్ధతిథిః- అష్టమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s