పంచాంగం 04-08-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, గురువాసరే

సూర్యోదయము06:00సూర్యాస్తమయము06:44
తిథిశుక్ల సప్తమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:06
నక్షత్రముచిత్రసాయంత్రము 06:42
యోగముసాధ్యసాయంత్రము 04:29
కరణముగరజిసాయంత్రము 05:23
వణిజరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:06
అమృతఘడియలుపగలు 12:12నుండి01:50
దుర్ముహూర్తముపగలు 10:15నుండి11:06
పగలు 03:20నుండి04:11
వర్జ్యమురాత్రి 12:16నుండి01:51

ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- సప్తమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s