పంచాంగం 02-08-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, పంచమ్యాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయము05:59సూర్యాస్తమయము06:45
తిథిశుక్ల పంచమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:41
నక్షత్రముఉత్తరఫల్గునిసాయంత్రము 05:25
యోగముశివసాయంత్రము 06:33
కరణముబవసాయంత్రము 05:27
బాలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:41
అమృతఘడియలుపగలు 09:48నుండి11:29
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:32నుండి09:23
రాత్రి 11:15నుండి12:00
వర్జ్యమురాత్రి 02:08నుండి03:47

బహ్వృచాముపాకర్మ, నాగ పంచమీ, గరుడ పంచమీ, మంగళగౌరీవ్రతారంభః, (శ్రాద్ధతిథిః- పంచమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s