పంచాంగం 31-07-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం, రవివసరే

సూర్యోదయము05:58సూర్యాస్తమయము06:46
తిథిశుక్ల తృతీయరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:17
నక్షత్రముమఘపగలు 02:17
యోగమువరీయాన్రాత్రి 07:07
కరణముతైతులపగలు 03:38
గరజిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:17
అమృతఘడియలుపగలు 11:40నుండి01:25
దుర్ముహూర్తముసాయంత్రం 05:04నుండి05:55
వర్జ్యమురాత్రి 10:52నుండి12:35

స్వర్ణగౌరీ వ్రతం, మధుస్రవా వ్రతం,(శ్రాద్ధతిథిః- తృతీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s