పంచాంగం ౦1-08-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్థ్యాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయము05:59సూర్యాస్తమయము06:46
తిథిశుక్ల చతుర్థీరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:12
నక్షత్రముపూర్వఫల్గునిసాయంత్రము 04:03
యోగముపరిఘరాత్రి 07:00
కరణమువణిజసాయంత్రం 04:45
భద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:12
అమృతఘడియలుపగలు 09:10నుండి10:53
దుర్ముహూర్తముపగలు 12:48నుండి01:39
పగలు 03:21నుండి04:13
వర్జ్యమురాత్రి 11:39నుండి01:21

శివనక్తవ్రతారంభః, నాగ చతుర్థీ, దూర్వాగణపతి వ్రతం, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- చతుర్థీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s