పంచాంగం 30-07-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వితీయాయాం,శనివాసరే

సూర్యోదయము05:58సూర్యాస్తమయము06:46
తిథిశుక్ల ద్వితీయారాత్రి 02:59
నక్షత్రముఆశ్రేషపగలు 12:10
యోగమువ్యతీపాతసాయంత్రం 06:58
కరణముబాలవపగలు 02:09
కౌలవరాత్రి 02:59
అమృతఘడియలుపగలు 10:24నుండి12:10
దుర్ముహూర్తముఉదయం 05:58నుండి07:40
వర్జ్యమురాత్రి 01:13నుండి02:58

శ్రీ వేంకటేశ్వర వ్రతారంభం, చన్ద్రదర్శనం (ఉత్తరశృఙ్గోన్నతిః),(శ్రాద్ధతిథిః- ద్వితీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s