పంచాంగం 29-07-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయము05:58సూర్యాస్తమయము06:47
తిథిశుక్ల ప్రతిపత్రాత్రి 01:20
నక్షత్రముపుష్యమిపగలు 09:45
యోగముసిద్ధిసాయంత్రం 06:33
కరణముకింస్తుఘ్నంపగలు 12:21
బవరాత్రి 01:20
అమృతఘడియలులేవు
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:32నుండి09:23
పగలు 12:48నుండి01:39
వర్జ్యమురాత్రి 11:50నుండి01:36

యాగః, (శ్రాద్ధతిథిః- ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s