పంచాంగం 26-07-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయము05:57సూర్యాస్తమయము06:48
తిథికృష్ణ త్రయోదశిసాయంత్రం 06:46
నక్షత్రముఆర్ద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:08
యోగమువ్యాఘాతసాయంత్రం 04:05
కరణమువణిజసాయంత్రం 06:46
అమృతఘడియలుసాయంత్రం 04:52నుండి06:40
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:31నుండి09:23
రాత్రి 11:16నుండి12:00
వర్జ్యముపగలు 10:33నుండి12:21

మాసశివరాత్రిః, (శ్రాద్ధతిథిః- త్రయోదశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s