పంచాంగం 22-07-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయము05:56సూర్యాస్తమయము06:49
తిథికృష్ణ నవమిపగలు 09:34
నక్షత్రముభరణిసాయంత్రం 04:27
యోగముశూలపగలు 12:32
కరణముగరజిపగలు 09:34
వణిజరాత్రి 10:31
అమృతఘడియలుపగలు 11:13నుండి12:58
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:31నుండి09:22
పగలు 12:48నుండి01:40
వర్జ్యమురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:45నుండి

ఐంద్రీదేవీపూజా, సింహాయనం రాత్రి 01:35 , (శ్రాద్ధతిథిః- దశమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s