పంచాంగం 21-07-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, గురువాసరే

సూర్యోదయము05:56సూర్యాస్తమయము06:49
తిథికృష్ణ అష్టమిపగలు 08:13
నక్షత్రముఅశ్వినిపగలు 02:20
యోగముధృతిపగలు 12:22
కరణముకౌలవపగలు 08:13
తైతులరాత్రి 08:54
అమృతఘడియలుఉదయం 06:42నుండి08:24
దుర్ముహూర్తముపగలు 10:14నుండి11:05
పగలు 03:23నుండి04:14
వర్జ్యముపగలు 10:06నుండి11:48
రాత్రి 12:47నుండి02:31

అనఘాష్టమీ, రుద్రసావర్ణిక మన్వాదిః (స్నాన దానాదులకు), అనధ్యాయః, (శ్రాద్ధతిథిః- నవమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s