పంచాంగం 20-07-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయము05:55సూర్యాస్తమయము06:49
తిథికృష్ణ సప్తమిఉదయం 07:37
నక్షత్రమురేవతిపగలు 12:54
యోగముసుకర్మపగలు 12:45
కరణముబవఉదయం 07:37
బాలవరాత్రి 07:55
అమృతఘడియలుపగలు 10:26నుండి12:05
దుర్ముహూర్తముపగలు 11:56నుండి12:48
వర్జ్యములేదు

రుద్రసావర్ణిక మన్వాదిః (శ్రాద్ధాదులకు), అనధ్యాయః, (శ్రాద్ధతిథిః- అష్టమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s