పంచాంగం 19-07-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయము05:55సూర్యాస్తమయము06:50
తిథికృష్ణ షష్ఠిఉదయం 07:52
నక్షత్రముఉత్తరాభాద్రపగలు 12:16
యోగముఅతిగండపగలు 01:47
కరణమువణిజఉదయం 07:52
భద్రరాత్రి 07:45
అమృతఘడియలుఉదయం 07:30నుండి09:05
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:30నుండి09:22
రాత్రి 11:16నుండి12:00
వర్జ్యమురాత్రి 12:35నుండి02:13

స్కందోపవాసః, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- సప్తమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s