పంచాంగం 16-07-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, శనివాసరే

సూర్యోదయము05:54సూర్యాస్తమయము06:50
తిథికృష్ణ తృతీయపగలు 01:32
నక్షత్రముధనిష్ఠపగలు 03:15
యోగముఆయుష్మాన్రాత్రి 08:53
కరణముభద్రపగలు 01:32
బవరాత్రి 12:13
అమృతఘడియలుఉదయం 07:18వరకు
దుర్ముహూర్తముఉదయం 05:54నుండి07:37
వర్జ్యమురాత్రి 09:55నుండి11:24

కర్కాటక సంక్రమణం రాత్రి 10:55 (సంక్రమణప్రయుక్త దక్షిణాయన పుణ్యకాలము ఈ పగలు మొత్తం), సంకష్టహర చతుర్థీ (చన్ద్రోదయం రాత్రి ), ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- తృతీయా + చతుర్థీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s