పంచాంగం 14-07-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, గురువాసరే

సూర్యోదయము05:53సూర్యాస్తమయము05:50
తిథికృష్ణ ప్రతిపత్రాత్రి 08:18
నక్షత్రముఉత్తరాషాఢరాత్రి 08:19
యోగమువైధృతిపగలు 08:27
విష్కంభరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:15
కరణముబాలవపగలు 10:12
కౌలవరాత్రి 08:18
అమృతఘడియలుపగలు 02:43నుండి04:07
దుర్ముహూర్తముపగలు 10:12నుండి11:04
పగలు 03:23నుండి04:15
వర్జ్యముఉదయం 06:18నుండి07:42
రాత్రి 11:52నుండి01:17

యాగః, (శ్రాద్ధతిథిః- ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s