పంచాంగం 13-07-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం బుధవాసరే

సూర్యోదయము05:53సూర్యాస్తమయము05:51
తిథిశుక్ల పూర్ణిమరాత్రి 12:07
నక్షత్రముపూర్వాషాఢరాత్రి 11:18
యోగముఐంద్రపగలు 12:43
కరణముభద్రపగలు 02:03
బవరాత్రి 12:07
అమృతఘడియలురాత్రి 07:06నుండి08:30
దుర్ముహూర్తముపగలు 11:56నుండి12:48
వర్జ్యముపగలు 10:43నుండి12:07

మహాషాఢీ (కసఖల క్షేత్రే స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు), సముద్రస్నానం, సర్వ దేవతానాం పవిత్రారోపణం, శివశయనోత్సవః, గోపద్మవ్రతం, వ్యాస పూర్ణిమా – గురుపూర్ణిమా (వ్యాస పూజా), యతీనాం చాతుర్మాస్యారంభః, ఆదిగురు దత్తావతారః, కోకిలావ్రతారంభః, అన్వాధానం, పూర్ణిమా హోమః, పూర్ణిమా పూజా, అన్నపానాది దానం, (శ్రాద్ధతిథిః- పూర్ణిమా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s