పంచాంగం 12-07-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం తదుపరి చతుర్దశ్యాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయము05:53సూర్యాస్తమయము05:51
తిథిశుక్ల త్రయోదశిఉదయం 07:45
చతుర్దశిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:00
నక్షత్రముమూలరాత్రి 02:20
యోగముబ్రహ్మసాయంత్రం 04:55
కరణముతైతులఉదయం 07:45
గరజిసాయంత్రం 05:52
వణిజరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:00
అమృతఘడియలురాత్రి 08:42నుండి10:07
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:29నుండి09:20
రాత్రి 11:16నుండి12:00
వర్జ్యమురాత్రి 12:55నుండి02:20

భౌమచతుర్దశీ (స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు), అనధ్యాయః, శివపవిత్రార్చనం, (శ్రాద్ధతిథిః- చతుర్దశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s