పంచాంగం 10-07-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం, భానువాసరే

సూర్యోదయము05:52సూర్యాస్తమయము05:51
తిథిశుక్ల ఏకాదశిపగలు 02:08
నక్షత్రమువిశాఖపగలు 09:51
యోగముశుభరాత్రి 12:40
కరణముభద్రపగలు 02:08
బవరాత్రి 12:39
అమృతఘడియలురాత్రి 10:17నుండి11:45
దుర్ముహూర్తముసాయంత్రం 05:07నుండి05:59
వర్జ్యముపగలు 01:31నుండి02:58

సర్వేషాం శయనైకాదశీ (తొలి ఏకాదశీ) (అనురాధా నక్షత్రయోగే విశేషః), గోపద్మ వ్రతారంభః, గృహస్థానాం చాతుర్మాస్య వ్రతారంభః, (శ్రాద్ధతిథిః- ఏకాదశీ + ద్వాదశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s