పంచాంగం 09-07-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, శనివాసరే

సూర్యోదయము05:52సూర్యాస్తమయము05:51
తిథిశుక్ల దశమిసాయంత్రం 04:33
నక్షత్రముస్వాతిపగలు 11:20
యోగముసిద్ధఉదయం 06:46
సాధ్యరాత్రి 03:59
కరణముగరజిసాయంత్రం 04:33
వణిజరాత్రి 03:21
అమృతఘడియలురాత్రి 01:36నుండి03:06
దుర్ముహూర్తముఉదయం 05:52నుండి07:36
వర్జ్యముసాయంత్రం 04:35నుండి06:05

(మహా) లక్ష్మీవ్రతారంభః, శాకవ్రతారంభః, చాక్షుషమన్వాదిః, (శ్రాద్ధతిథిః- దశమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s