పంచాంగం 06-07-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయం 05:51 సూర్యాస్తమయం06:51
తిథి శుక్ల సప్తమిరాత్రి 07:43
నక్షత్రంఉత్తరఫల్గునిపగలు 11:40
యోగమువరీయాన్పగలు 11:37
కరణంగరజిఉదయం 07:34
వణిజరాత్రి 07:43
అమృత ఘడియలులేవు
దుర్ముహూర్తంపగలు 11:55నుండి12:47
వర్జ్యంరాత్రి 08:16నుండి09:54
ఈ రోజు పంచాంగం

భద్రాఖ్య యోగః (ఉపవాసము విశేష ఫలప్రదము), వివస్వత్సప్తమీ, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- సప్తమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s