పంచాంగం 29-06-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం బుధవాసరే

సూర్యోదయం 05:49 సూర్యాస్తమయం06:50
తిథి కృష్ణ అమావాస్యపగలు 08:21
నక్షత్రంఆర్ద్రరాత్రి 10:07
యోగమువృద్ధిపగలు 08:48
కరణంనాగవంపగలు 08:21
కింస్తుఘ్నంరాత్రి 09:35
అమృత ఘడియలుపగలు 10:51నుండి12:39
దుర్ముహూర్తంపగలు 11:53నుండి12:46
వర్జ్యంఉదయం 06:20వరకు
ఈ రోజు పంచాంగం

పద్మకయోగః (మహానదీషు, తీర్థేషు వా స్నానేన గోసహస్ర ఫలమ్), అమా ఆర్ద్రా యోగః (శ్రాద్ధాత్ పితౄణాం యుగాయుత తృప్తిః), యాగః, పిణ్డపితృయజ్ఞః, (శ్రాద్ధతిథిః- ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s