పంచాంగం 28-06-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయం 05:48 సూర్యాస్తమయం06:50
తిథి కృష్ణ చతుర్దశిఉదయం 05:51
నక్షత్రంమృగశిరరాత్రి 07:04
యోగముగండఉదయం 07:46
కరణంశకునిఉదయం 05:51
చతుష్పాత్రాత్రి 07:06
అమృత ఘడియలుపగలు 09:09నుండి10:57
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:24నుండి09:17
రాత్రి 11:14నుండి11:58
వర్జ్యంరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:32నుండి
ఈ రోజు పంచాంగం

అమా భౌమవార యోగః (జాహ్నవీ స్నానేన గోసహస్రఫలం), అన్వాధానం, వటసావిత్రీ వ్రతం (వటపైతృకీ), దర్శశ్రాద్ధం (పితృతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః- అమావాస్యా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s