పంచాంగం 21-06-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, కుజావాసరే

సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం06:49
తిథి కృష్ణ అష్టమిరాత్రి 08:36
నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:02
యోగముఆయుష్మాన్ఉదయం 06:40
సౌభాగ్యరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:30
కరణంబాలవపగలు 08:51
కౌలవరాత్రి 08:36
అమృత ఘడియలురాత్రి 12:09నుండి01:47
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:23నుండి09:16
రాత్రి 11:12నుండి11:56
వర్జ్యంపగలు 02:22నుండి04:00
ఈ రోజు పంచాంగం

కర్కాటకాయనం పగలు 02:42 (ఆయన ప్రయుక్త దక్షిణాది పుణ్యకాలము సూర్యోదయాది పగలు 02:42 వరకు), అనఘాష్టమీ, త్రిలోచనపూజా, అనధ్యాయః, (శ్రాద్ధతిథిః -అష్టమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s