పంచాంగం 18-06-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం, శనివాసరే

సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం06:48
తిథి కృష్ణ పంచమిఉదయం 12:23
నక్షత్రంశ్రవణంపగలు 07:40
యోగమువైధృతిసాయంత్రం 01:53
కరణంకౌలవఉదయం 01:42
తైతులసాయంత్రం 12:23
అమృత ఘడియలురాత్రి 08:17నుండి09:46
దుర్ముహూర్తంఉదయం 05:46నుండి07:30
వర్జ్యంపగలు 11:22నుండి12:52
ఈ రోజు పంచాంగం

(శ్రాద్ధతిథిః -పంచమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s