పంచాంగం 17-06-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం తదుపరి చతుర్థ్యాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం06:48
తిథి కృష్ణ తృతీయఉదయం 06:11
చతుర్థిరాత్రి 03:01
నక్షత్రంఉత్తరాషాఢపగలు 09:57
యోగముఐంద్రసాయంత్రం 05:20
కరణంభద్రఉదయం 06:11
బవసాయంత్రం 04:36
బాలవరాత్రి 03:01
అమృత ఘడియలురాత్రి 10:15నుండి11:42
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:22నుండి09:15
పగలు 12:43నుండి01:35
వర్జ్యంపగలు 01:34నుండి03:01
ఈ రోజు పంచాంగం

సంకష్టహరచతుర్థీ (చన్ద్రోదయం రాత్రి 09:51 ), ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః -చతుర్థీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s