పంచాంగం 15-06-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, బుధవాసరే

సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:48
తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్పగలు 01:32
నక్షత్రంమూలపగలు 03:33
యోగముశుక్లరాత్రి 01:14
కరణంకౌలవపగలు 01:32
తైతులరాత్రి 11:39
అమృత ఘడియలుపగలు 09:56నుండి11:20
దుర్ముహూర్తంపగలు 11:50నుండి12:43
వర్జ్యంపగలు 02:08నుండి03:33
రాత్రి 11:59నుండి01:23
ఈ రోజు పంచాంగం

యాగః, అనధ్యాయః, మిథున సంక్రమణం ఉదయం 12:05 (సంక్రమణ ప్రయుక్త షడశీతి పుణ్యకాలం పగలు 12:05 నుండి సూర్యాస్తమయము వరకు), (శ్రాద్ధతిథిః -ప్రతిపత్ + ద్వితీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s