పంచాంగం 13-06-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:47
తిథి శుక్ల చతుర్దశిరాత్రి 08:59
నక్షత్రంఅనూరాధరాత్రి 09:21
యోగముసిద్ధపగలు 01:38
కరణంగరజిపగలు 10:41
వణిజరాత్రి 08:59
అమృత ఘడియలుపగలు 12:03నుండి01:29
దుర్ముహూర్తంపగలు 12:42నుండి01:34
పగలు 03:18నుండి04:11
వర్జ్యంరాత్రి 02:17నుండి03:41
ఈ రోజు పంచాంగం

వైష్ణవానాం నరసింహ జయన్తీ, పూర్ణిమా పూజా (రాత్రిపూజా), (శ్రాద్ధతిథిః -చతుర్దశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s