పంచాంగం 11-06-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం, శనివాసరే

సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:46
తిథి శుక్ల ద్వాదశిరాత్రి 03:21
నక్షత్రంస్వాతిరాత్రి 02:02
యోగముపరిఘరాత్రి 08:40
కరణంబవసాయంత్రం 04:33
బాలవరాత్రి 03:21
అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 05:47నుండి07:17
దుర్ముహూర్తంఉదయం 05:45నుండి07:29
వర్జ్యంపగలు 08:48నుండి10:18
ఈ రోజు పంచాంగం

జ్యేష్ఠ శుక్ల ద్వాదశీ స్వాతీ యోగః (స్నాన దానాదులు మహా ఫలప్రదములు), మాధ్వ వైష్ణవానాం, ఏకాదశ్యుపవాసః, రామలక్ష్మణ ద్వాదశీ, కూర్మజయన్తీ, అహోరాత్ర త్రివిక్రమ పూజా, త్రిపుష్కరయోగః (రాత్రి 02:02 నుండి పగలు 03:21 వరకు), ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః -ద్వాదశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s