పంచాంగం 10-06-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, తదుపరి ఏకాదశ్యాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:46
తిథి శుక్ల దశమిఉదయం 07:24
ఏకాదశిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:44
నక్షత్రంహస్త రాత్రి 03:34
యోగమువ్యతీపాతరాత్రి 11:30
కరణంకౌలవఉదయం 07:24
తైతులసాయంత్రం 06:34
రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:44
అమృత ఘడియలురాత్రి 09:23నుండి10:56
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:21నుండి09:13
పగలు 12:42నుండి01:34
వర్జ్యంపగలు 12:07నుండి01:40
ఈ రోజు పంచాంగం

నిర్జలైకాదశీ, స్మార్తానాం ఏకాదశ్యుపవాసః, రామలక్ష్మణైకాదశీ, (శ్రాద్ధతిథిః -ఏకాదశీ)

ఈ పంచాంగమున సూచించిన తిథి పర్వాదుల నిర్ణయములు హైదరాబాదు ప్రాంతమునకే, కాగా, ఇతర ప్రాంతముల వారు అవసరమును బట్టి పండితుల సహాయమున స్థానిక సంకల్పములకు వలయు తిథి, మరియు పర్వ నిర్ణయములకు చూసుకొనవలసినది. ముఖ్యముగా 10-06-2022 రాత్రి తెల్లవారు 05:45 వరకు అనగా 11-06-2022 తెల్లవారున ఏకాదశి ఉన్నది. హైదరాబాదులో ఆ రోజు సూర్యోదయం 05:45 నకు. కావున ఇతర ప్రాంతాలవారు వారి సూర్యోదయసమయమునకు అనుగుణంగా వారి సంకల్పాలు మార్చుకోగలరు.

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s