పంచాంగం 01-06-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే శుక్లపక్షే ద్వితీయాయాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:43
తిథి శుక్ల ద్వితీయరాత్రి 09:46
నక్షత్రంమృగశిరపగలు 01:00
యోగముశూలరాత్రి 01:33
కరణంబాలవపగలు 08:33
కౌలవరాత్రి 09:46
అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:46నుండి
దుర్ముహూర్తంపగలు 11:48నుండి12:40
వర్జ్యంరాత్రి 10:28నుండి12:16
ఈ రోజు పంచాంగం

బుద్ధజయన్తీ, కల్కిజయన్తీ, సోమపదం(ఉపనయన విషయే అనధ్యాయః), చన్ద్రదర్శనం(ఉత్తరశృఙ్గోన్నతిః) , (శ్రాద్ధతిథిః -ద్వితీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s