పంచాంగం 31-05-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ జ్యేష్ఠమాసే శుక్లపక్షే ప్రతిపత్తిథౌ కుజవాసరే

సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:43
తిథి శుక్ల ప్రతిపత్రాత్రి 07:19
నక్షత్రంరోహిణిపగలు 10:01
యోగముధృతిరాత్రి 12:32
కరణంకింస్తుఘ్నంఉదయం 06:10
బవరాత్రి 07:19
అమృత ఘడియలుఉదయం 06:26నుండి08:13
రాత్రి 03:06నుండి04:54
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:21నుండి09:12
రాత్రి 11:08నుండి11:52
వర్జ్యంసాయంత్రం 04:18నుండి06:06
ఈ రోజు పంచాంగం

యాగః, దశాశ్వమేధ ఘట్టే దశదిన స్నానారంభః, కరవీరవ్రతం, అనధ్యాయః, ద్విపుష్కరయోగః (రాత్రి 12:08 నుండి సూర్యోదయము వరకు), (శ్రాద్ధతిథిః -ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s