పంచాంగం 30-05-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:42
తిథి కృష్ణ అమావాస్యసాయంత్రం 05:01
నక్షత్రంకృత్తికఉదయం 07:12
యోగముసుకర్మరాత్రి 11:38
కరణంనాగవంసాయంత్రం 05:01
అమృత ఘడియలుఉదయం 06:19వరకు
దుర్ముహూర్తంపగలు 12:39నుండి01:31
పగలు 03:15నుండి04:07
వర్జ్యంరాత్రి 01:04నుండి02:52
ఈ రోజు పంచాంగం

అమాసోమవార యోగః (మహానదీషు, తీర్థేషు వా స్నానేన గోసహస్ర ఫలం, దానాదినా అక్షయ ఫలప్రదం) పద్మకయోగః (మహానదీషు, తీర్థేషు వా స్నానేన గోసహస్ర ఫలమ్), అమాసోమవారవ్రతం, సంజీవనీ వ్రతం, అన్వాధానం, పిణ్డపితృయజ్ఞః, దర్శశ్రాద్ధం (పితృతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః -అమావాస్యా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s