పంచాంగం 26-05-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం, గురువాసరే

సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం06:41
తిథి కృష్ణ ఏకాదశిపగలు 10:56
నక్షత్రంరేవతిరాత్రి 12:40
యోగముఆయుష్మాన్రాత్రి 10:16
కరణంబాలవపగలు 10:56
కౌలవరాత్రి 11:23
అమృత ఘడియలురాత్రి 10:08నుండి11:49
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:04నుండి10:55
పగలు 03:14నుండి04:06
వర్జ్యంపగలు 12:01నుండి01:42
ఈ రోజు పంచాంగం

సర్వేషామపరైకాదశీ, ఏకాదశీ గురువారవ్రతం, (శ్రాద్ధతిథిః -ద్వాదశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s