పంచాంగం 24-05-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం06:40
తిథి కృష్ణ నవమిపగలు 10:48
నక్షత్రంపూర్వాభాద్రరాత్రి 10:36
యోగమువిష్కంభరాత్రి 11:42
కరణంగరజిపగలు 10:48
వణిజరాత్రి 10:41
అమృత ఘడియలుపగలు 02:32నుండి04:09
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:21నుండి09:12
రాత్రి 11:06నుండి11:50
వర్జ్యంఉదయం 06:28వరకు
ఈ రోజు పంచాంగం

శ్రీ హనుమజ్జయంంతి, చండికాపూజా, (శ్రాద్ధతిథిః -దశమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s