పంచాంగం 23-05-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం06:40
తిథి కృష్ణ అష్టమిపగలు 11:38
నక్షత్రంశతభిషంరాత్రి 10:25
యోగమువైధృతిరాత్రి 01:06
కరణంకౌలవపగలు 11:38
తైతులరాత్రి 11:13
అమృత ఘడియలుపగలు 03:20నుండి04:54
దుర్ముహూర్తంపగలు 12:39నుండి01:30
పగలు 03:14నుండి04:05
వర్జ్యంఉదయం 05:54నుండి07:28
రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:52నుండి
ఈ రోజు పంచాంగం

అనఘాష్టమీ, అనధ్యాయః, (శ్రాద్ధతిథిః -నవమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s