పంచాంగం 22-05-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, భానువాసరే

సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం06:40
తిథి కృష్ణ సప్తమిపగలు 01:03
నక్షత్రంధనిష్ఠరాత్రి 10:49
యోగముఐంద్రరాత్రి 02:59
కరణంబవపగలు 01:03
బాలవరాత్రి 12:21
అమృత ఘడియలుపగలు 12:51నుండి02:23
దుర్ముహూర్తంసాయంత్రం 04:57నుండి05:48
వర్జ్యంలేదు
ఈ రోజు పంచాంగం

భానుసప్తమి (స్నానం దానం తథా శ్రాద్ధం సర్వం తత్ర అక్షయం భవేత్), ద్విపుష్కరయోగః (సూర్యోదయము నుండి పగలు 01:03 వరకు) , (శ్రాద్ధతిథిః -అష్టమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s