పంచాంగం 19-05-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం, గురువాసరే

సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం06:38
తిథి కృష్ణ చతుర్థిరాత్రి 08:26
నక్షత్రంపూర్వాషాఢరాత్రి 03:17
యోగముసాధ్యపగలు 02:59
కరణంబవపగలు 10:02
బాలవరాత్రి 08:26
అమృత ఘడియలురాత్రి 10:57నుండి12:24
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:04నుండి10:55
పగలు 03:12నుండి04:04
వర్జ్యంపగలు 02:16నుండి03:43
ఈ రోజు పంచాంగం

సంకష్టహరచతుర్థీ (చన్ద్రోదయః రాత్రి 10:13),(శ్రాద్ధతిథిః -చతుర్థీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s