పంచాంగం 17-05-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ తదుపరి ద్వితీయాయాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం06:38
తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్ఉదయం 06:25
ద్వితీయరాత్రి 03:00
నక్షత్రంఅనురాధపగలు 10:45
యోగముశివఉదయం 10:36
కరణంకౌలవరాత్రి 06:25
తైతులపగలు 04:42
గరజిరాత్రి 03:00
అమృత ఘడియలురాత్రి 12:18నుండి01:44
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:21నుండి09:13
రాత్రి 11:06నుండి11:50
వర్జ్యంపగలు 03:45నుండి05:10
ఈ రోజు పంచాంగం

శ్రీ కాంచీ పరమాచార్యాణాం – శ్రీశ్రీశ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శ్రీ చరణానాం జయంతీ, స్వాధ్యాయః, (శ్రాద్ధతిథిః -ద్వితీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s