పంచాంగం 16-05-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయం 05:48 సూర్యాస్తమయం06:37
తిథి శుక్ల పూర్ణిమపగలు 09:42
నక్షత్రంవిశాఖపగలు 01:15
యోగమువరీయాన్ఉదయం 06:15
పరిఘరాత్రి 02:29
కరణంబవపగలు 09:42
బాలవరాత్రి 08:03
అమృత ఘడియలుఉదయం 06:43
రాత్రి 01:26నుండి02:52
దుర్ముహూర్తంపగలు 12:38నుండి01:29
పగలు 03:1204:03
వర్జ్యంసాయంత్రం 04:50నుండి06:16
ఈ రోజు పంచాంగం

మహావైశాఖీ (సముద్ర / నదీ స్నానం, దధ్యన్నోదక కుంభ ఛత్ర చామర పాదుకాది దానాని, తిలస్నానం, తిలైర్హోమః, తిలపాత్రదానం, తిలతైల దీపదానం, తిలైః పితృతర్పణం, మధుయుక్త తిలదానాదికం చ), గంగా ద్వారే స్నాన దానాదయః అత్యన్త ఫలప్రదాః, శ్రీ కాంచీ కామకోటి సర్వజ్ఞ పీఠ స్థాపక దిన పవిత్రోత్సవః, చూడామణియోగః (స్నాన దానాదులు మహా ఫలప్రదములు), వ్యాస (గురు) పూర్ణిమా, సంపద్గౌరీ వ్రతం, అర్ధనారీశ్వర వ్రతం, యాగః, యతీనాం క్షౌరకాలః, పూర్ణిమాహోమః, పూర్ణిమా పూజా (దివాపూజా), (శ్రాద్ధతిథిః -ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s