పంచాంగం 05-05-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్థ్యాం, గురువాసరే

సూర్యోదయం 05:52 సూర్యాస్తమయం06:34
తిథి శుక్ల చతుర్థిపగలు 10:01
నక్షత్రంమృగశిరఉదయం 06:15
యోగముసుకర్మసాయంత్రం 06:05
కరణంభద్రపగలు 10:01
బవరాత్రి 11:16
అమృత ఘడియలురాత్రి 10:02నుండి11:50
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:06నుండి10:57
పగలు 03:11నుండి04:02
వర్జ్యంపగలు 03:43నుండి05:32
ఈ రోజు పంచాంగం

గురుపంచమీ యోగః (10:01 పగలు 02:15 వరకు, స్నాన దానాదులు విశేష ఫలప్రదములు), (శ్రాద్ధతిథిః -పంచమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s