పంచాంగం 04-05-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయం 05:52 సూర్యాస్తమయం06:34
తిథి శుక్ల తృతీయఉదయం 07:33
నక్షత్రంమృగశిరపూర్తి
యోగముఅతిగండసాయంత్రం 05:06
కరణంగరజిఉదయం 07:33
వణిజరాత్రి 08:47
అమృత ఘడియలురాత్రి 08:22నుండి10:10
దుర్ముహూర్తంపగలు 11:48నుండి12:38
వర్జ్యంపగలు 09:35నుండి11:23
ఈ రోజు పంచాంగం

డొల్లు కర్తరీ ప్రారంభః, డోలాగౌరీ వ్రతం, సౌభాగ్య / సంపద్గౌరీ వ్రతం, నాగచతుర్థీ, ప్రదోషః (శ్రాద్ధతిథిః -చతుర్థీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s