పంచాంగం 03-05-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయం 05:53 సూర్యాస్తమయం06:33
తిథి శుక్ల తృతీయపూర్తి
నక్షత్రంరోహిణిరాత్రి 03:17
యోగముశోభనపగలు 04:15
కరణంతైతులసాయంత్రం 06:25
అమృత ఘడియలురాత్రి 11:43నుండి01:30
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:25నుండి09:16
రాత్రి 11:05నుండి11:50
వర్జ్యంసాయంత్రం 06:23నుండి08:10
ఈ రోజు పంచాంగం

అక్షయతృతీయా (గంగాస్నాన, జప, హోమ, దధ్యన్నోదక కుంభ పాదుకా ఛత్ర చామరాది దానాని, యవ హోమ పూజాదయః, పితృతర్పణం), త్రిలోచనయాత్రా, శ్రీలక్ష్మీనారాయణ పూజా, పరశురామజయన్తీ, త్రేతాయుగాదిః (స్నాన దాన శ్రాద్ధాదులు), శ్రీశ్రీశ్రీ జనార్దనానన్ద సరస్వతీ స్వామినామారాధనమ్, (శ్రాద్ధతిథిః -తృతీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s