పంచాంగం 02-05-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వితీయాయాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయం 05:53 సూర్యాస్తమయం06:33
తిథి శుక్ల ద్వితీయరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:18
నక్షత్రంకృత్తికరాత్రి 12:34
యోగముసౌభాగ్యపగలు 03:38
కరణంబాలవసాయంత్రం 04:22
కౌలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:18
అమృత ఘడియలురాత్రి 09:56నుండి11:41
దుర్ముహూర్తంపగలు 12:38నుండి01:29
పగలు 03:10నుండి04:01
వర్జ్యంపగలు 11:23నుండి01:08
ఈ రోజు పంచాంగం

వృద్ధ పురుష దర్శనం – పూజనం, చన్ద్రదర్శనం (సమశృంగోన్నతిః), (శ్రాద్ధతిథిః -ద్వితీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s