పంచాంగం 01-05-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, రవివాసరే

సూర్యోదయం 05:54 సూర్యాస్తమయం06:33
తిథి శుక్ల ప్రతిపత్రాత్రి 03:26
నక్షత్రంభరణిరాత్రి 10:12
యోగముఆయుష్మాన్పగలు 03:19
కరణంకింస్తుఘ్నంపగలు 02:42
బవరాత్రి 03:26
అమృత ఘడియలుసాయంత్రము 05:00నుండి06:44
దుర్ముహూర్తంసాయంత్రము 04:52నుండి05:42
వర్జ్యంఉదయము 06:37నుండి08:21
ఈ రోజు పంచాంగం

వైశాఖస్నానారంభః, అనధ్యాయః, యాగః, ధర్మఘటాది దానం, త్రిపుష్కరయోగః(రాత్రి 03:26 నుండి సూర్యోదయము వరకు), (శ్రాద్ధతిథిః -ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s